Katalizatoriai

Automobilis yra pats didžiausias atmosferos teršėjas. Siekiant sumažinti automobilių daromą žalą, 1965 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistas įstatymas, reglamentuojantis sustiprinti kontrolę mažinant automobilinių išmetamųjų dujų į aplinką taršą. Katalizatorių gamyba, taikant juos automobiliuose, kaip tik ir buvo sprendimas, sumažinantis didėjančią taršą. Šiam tikslui 1974 m. masinėje automobilių gamyboje buvo pradėti naudoti automobiliniai katalizatoriai, kurių sudėtis ir konstrukcija buvo ir tebėra pastoviai tobulinama. Nuo 1990 m. pradžios automobiliniai katalizatoriai pradėti naudoti ir daugelyje Europos Valstybių. Laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų visame pasaulyje dauguma naujų automobilių gaminami su automobiliniais katalizatoriais. Šiuo metu automobiliniai katalizatoriai įmontuojami į lengvuosius bei nedidelius krovininius automobilius, mikroautobusus.

Automobilinis katalizatorius yra atlieka, ir jos taip pat negalima mesti į šiukšlių konteinerį. Visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, yra superkami savo funkcinę vertę praradę katalizatoriai, kurie vėliau yra perdirbami. Mūsų įmonė superka automobilinius katalizatorius iš fizinių bei juridinių asmenų.